Новини

По-висок дял на Зелената енергия до 2030 г.

По-висок дял на енергията от възобновяеми източници, договорени между страните от ЕС и Европейския парламент, а именно – 42,5 % Зелена енергия до 2030 г. Това споразумение поставя по-амбициозната цел, като част от плана за борба с климатичните промени, която предстои да се гласува и премине официално в Закон.

Споразумението потвърждава решимостта на ЕС да спечели своята енергийна независимост чрез по-голям дял на собствената възобновяема енергия и да постигне целта на ЕС за намаляване на емисиите от парникови газове с 55 % до 2030 г. Освен това, така ще се намали драстично зависимостта от изкопаеми горива – въглища, които в момента са основен дял от източниците на енергия.

На този фон у нас, водещи експерти в областта, обобщиха своите препоръки в доклад „Мисия енергиен преход“. В него те обобщават, че производството на електрическа и топлинна енергия от въглища допринася за над 90 % от емитираните парникови газове в енергийния сектор у нас.

Препоръките и насоките в доклада са обединени в пет основни теми:
♦ Справедлив преход за въглищните региони
♦ Енергийна бедност и енергийна ефективност
♦ Комуникация за успешен енергиен преход
♦ Енергийни общности
♦ Устойчиво използване на биомаса

Постигането на новите цели ще изисква огромни инвестиции във вятърни и соларни паркове и укрепване на електропреносните мрежи в Европа, за интегриране на повече чиста енергия.

Повече за Европейската зелена сделка може да прочетете тук.

Източници: в. Дневник,
в. Капитал,
Официален сайт на ЕС

Снимка: pixabey.com