За да получите име и парола за достъп до форума на АСУОС, моля попълнете и изпратете формата по-долу. Това е Вашата заявка за членство в АСУОС. В рамките на няколко часа всеки, подал заявка за членство, ще получи на посочения при регистрацията мейл уникални потребителско име и парола за достъп.