Новини

Среща – семинар на АСУОС

Сдружение с нестопанска цел „АСОЦИАЦИЯТА НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (АСУОС)“, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к „Левски“, ул. „Летоструй” № 163А, ф.д. № 62/2017 на СГС, Булстат 177160901, организира провеждането на отворена среща – семинар.

Събитието ще бъде на 31.10.2017 г., в гр. София, ул. „Незабравка“ № 25, Парк-Хотел „Москва“.

Участието е безплатно. Желаещите да участват трябва да направят предварителна регистрация.

Целта на мероприятието е да привлече вниманието на лицата, имащи отношение към управлението на околната среда, към новосъздадената асоциация, като същевременно те да получат по-пълна представа за дейността ѝ, целите на организацията, средствата за постигането им, както и ползите от членството в сдружението. По време на събитието ще бъдат изнесени разнообразни лекции, свързани с различни теми от управлението на околната среда, които имат за цел да повишат осведомеността на присъстващите по тях. Ще бъде обърнато внимание на особеностите, относно задължението на компаниите, да водят отчетност за дейностите по отпадъци в новата Национална информационна система „Отпадъци“ (НИСО), поддържана от Изпълнителната агенция по околна среда. Ще бъде разгледана темата за екологичната устойчивост на продукти и услуги, както и приложенията в бизнеса. Също така ще бъде засегната темата за ликвидираните обекти от добивната и преработвателна дейност на метални руди, както и възможностите за минимизиране негативното въздействие върху водните системи.

Програмата на събитието можете да намерите ТУК

Регистрацията за участие може да бъде направена чрез формата, която се намира ТУК или като изпратите своите име и фамилия, имейл и телефон за връзка на следната електронна поща: event@asuos.eu

Възможността за участие е ограничена, според броя на местата в залата, като предимство имат първите регистрирали се.