Новини

Официално представяне на АСУОС пред обществеността

На 31 Октомври 2017 г., в град София, се проведе официалното откриване на Асоциация на специалистите по управление на околната среда (АСУОС) – сдружение с нестопанска цел, което обединява институциите, бизнесът и обществото в дейностите, свързани с управлението на околната среда. Откриването беше съпроводено с отворена среща – семинар, на който бяха представени и дискутирани актуални теми, чрез които организаторите представиха основните дейности на асоциацията.

Членове от управителния съвет на АСУОС, в лицето на Веселин Панайотов и инж. Станислав Николов, разясниха пред присъстващите основната мисия на сдружението и плановете за бъдещи дейности в обществена полза, изразяваща се в информационна, научна, консултантска и координационна дейност. Също така запознаха аудиторията с целите на асоциацията и ползите от членството в нея.

Представени бяха  основните партньори на асоциацията, а специалисти в сферата на околната среда говориха по актуални теми, чиито презентации бяха насочени върху екологичната устойчивост на продукти и услуги, преход към новата Национална информационна система „Отпадъци“ (НИСО), ликвидирани обекти от добивната и преработвателна дейност на метални руди и направления за минимизиране негативното въздействие върху водните системи.

На събитието присъстваха представители от държавните и общинските институции, пряко свързани с дейностите по управление на околната среда, сред които Министерство на околната среда и водите, Изпълнителна агенция по околната среда, Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. София, Столична община – Дирекции „Околна среда“ и „Управление на отпадъците“, Община Велико Търново – Отдел „Околна среда“, а също и от висшите учебни заведения – Химикотехнологичен и металургичен университет – София. Сред гостите бяха и представители на редица бизнес организации, сред които: АЕЦ Козлодуй ЕАД, Дънди Прешъс Металс Челопеч ЕАД, Либхер Хаусгерете – Марица ЕАД, Аполо Металс ЕООД, София Мед АД, Металвалиус ЕООД, Хамбургер Рисайклинг България ЕООД, Екологика България ЕООД, Чистота Балкани ЕООД, БКС Кремиковци 98 ООД, Еф Си Си България ЕООД, Ел Бат АД, Казино Технологии АД, Теси ООД, София Франс Ауто АД, БАСФ ЕООД, Фесто Производство ЕООД, Монди Стамболийски ЕАД, Рока България АД, КАИ Груп, Фибран България АД, Кнауф България ЕООД, Файърпродъкст Плам България ООД, АМС Имоти ЕООД, Евротекс ЕООД, Велде България АД, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ ЕООД, МЦ КИРМ ЕООД и много други.

„Асоциацията на специалистите по управление на околната среда (АСУОС)“ благодари на всички нейни членове и гости, които уважиха поканата за участие в семинара.

На финал, присъстващите си пожелаха ползотворни творчески изяви, с цел постигне на дълготрайно сътрудничество и партньорство с държавните и местни органи на властта, както и бизнеса, посредством което АСУОС, чрез своите дейности, да допринесе за повишаване на ефективността и положителния краен ефект в разрешаването на казуси, третиращи теми в областта на екологията, устойчивото развитие, ефективност на ресурсите, кръгова икономика, опазването на околната среда и сродните им сфери.

Презентациите от лекциите, които бяха представени по време на семинара от инж. Николай Минков, инж. Христомир Николов и инж. Станислав Величков, както и тези от представянето на АСУОС и Фортис Фасилити, съответно от Веселин Панайотов, Станислав Николов и Рашид Рашид, можете да намерите в Раздел „Събития“ на форума на АСУОС.