Новини

Изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците

В брой: 46, от дата 01.06.2018 г. на Държавен вестник, е публикувана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците.

Управителния съвет на АСУОС оценява факта, че от Министерството на околната среда и водите, са взели предвид изпратените от името на асоциацията становища по публикуваните проекти на Наредбата през 2017 г., като допълнително са преработени текстовете по предварителните проекти.

Проектите, както и становищата на АСУОС по проектите, можете да прочетете на следните линкове:

 

В изменението на Наредбата е дадена възможност за един и същ отпадък, който се образува от различни обекти на един и същ причинител на отпадъци на територията на една РИОСВ, да се попълва само един работен лист. Копие от работния лист трябва да се съхранява на всеки от обектите.

Според новите текстове в Наредбата от 01.01.2019 г. подаването на работен лист за класификация на отпадъци ще може да се извършва и чрез Националната информационна система „Отпадъци“ (НИСО), а в тези случаи директорите на РИОСВ ще могат да утвърждават работния лист чрез НИСО, като използват електронен подпис.

С направените промени се изменя образеца на работен лист за класификация на отпадъци по Приложение № 5 и на уведомлението по приложение № 7 от Наредбата.

Пълния текст на Наредбата можете да видите като кликнете ТУК.