Новини

Изменение на Наредба № Н-2 от 2012 г. за реда за регистриране, подновяване на регистрацията и контрол по Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS)

В Държавен вестник, брой: 89, от дата 26.10.2018 г. е публикувана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-2 от 2012 г. за реда за регистриране, подновяване на регистрацията и контрол по Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS).

Пълния текст на Наредбата можете да видите, като кликнете ТУК.