Новини

Нови образци на заявления за издаване на документи за дейности с отпадъци по Закона за управление на отпадъците

Със Заповед № РД-687/13.11.2018 г. и Заповед № РД-689/13.11.2018 г. на министъра на околната среда и водите са утвърдени нови образци на заявления и решения за издаване, изменение и прекратяване на разрешения за дейности с отпадъци по чл. 67 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), както и на заявления и решения за извършване на регистрация и издаване, изменение и прекратяване на регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО.

Актуалните образци на заявления за разрешителни документи може да намерите ТУК.

Актуалните образци на заявления за регистрационни документи може да намерите ТУК.