Новини

Обучение на тема: „Водене на отчетност и предоставяне на информация за дейностите по управление на отпадъците“

Асоциация на Специалистите по Управление на Околната Среда (АСУОС) е институционален партньор на обучение за разясняване на актуалните изисквания към воденето на отчетност по отпадъци. По време на обучението участниците ще бъдат запознати с новите, както и с действащи вече нормативни изисквания и произтичащите от тях задължения, свързани с воденето на отчетността и предоставянето на информация за дейностите по управление на отпадъците, както и да получат практически насоки за конкретното прилагане на законодателните актове в тяхната ежедневна работа. Ще бъдат обсъдени очакваните промени на нормативни актове, както и задължението, поставено в чл. 48, ал. 8 на Закона за управление на отпадъците, за отчитане в Национална информационна система „Отпадъци“ (НИСО) от 01.01.2019 г.

Обучението е насрочено за 13.12.18 г. – гр. София; 18.12.18 г. – гр. Пловдив; 19.12.18 г. – гр. Варна.

Обучението ще се проведе с група от ограничен брой участници, включващо теоретична лекция, подкрепена с практически примери и дискусия. Подходящо е за:

Лица, водещи отчетност за отпадъците, които се образуват, биват транспортирани, съхранявани или третирани;

Лица, отговорни за управлението и работата с производствени, опасни и строителни отпадъци на територията на производствени предприятия, на площадки за извършване на дейности с отпадъци, на депа за отпадъци и др.

Времетраене: от 10:00 до 17:00 часа.

Програма за обучението може да намерите тук: ПРОГРАМА

Таксата за участие е 210 лева, с включено ДДС. При повече от един участник от една и съща фирма, както и за членове на АСУОС – 10% отстъпка. Плащането става по банков път на посочената в регистрационната форма по-долу банкова сметка. В посочената сума са включени: удостоверение за преминатото обучение, помощни материали и презентация на хартиен носител, които ще служат на участниците по време на обучението, както и допълнителни инструкции, указания и презентация, които ще бъдат изпратени по електронна поща на участниците.

Регистрация можете да направите чрез формата тук: РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА

За информация: 0888 956 901 | info@ecosolutions.bg

Ако желаете да се абонирате за получаване на известия и покани за обучения, част от организацията на които е АСУОС, можете да го направите като впишете Вашата електронна поща в предназначеното за това поле, което ще видите, след като кликнете на текста АБОНИРАНЕ.