Новини

Обществена поръчка за актуализиране и обслужване на Националната информационна система за отпадъци

Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) е отговорна институция за получаването и обработката на цялата информация за отпадъци, вследствие на това и последващото въвеждане и обработка на годишните отчети за отпадъци е изградена информационна система за подаване на годишните отчети по електронен път, която нормативно е заложено да стане задължителна от 01.01.2019 г.

Предвид спецификата на информационната система за отпадъци, е необходимо дейността по поддръжката й да бъде възложена на външен изпълнител, чрез провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка.

Изпълнението на тази обществена поръчка цели следгаранционно обслужване и актуализиране на информационната система за отпадъци чрез допълване на наличната до момента информационна система, във връзка с влизане в сила на промени в ЗУО и Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

Повече информация на линковете по-долу:

Линк към ИАОС

Линк към Агенция по обществени поръчки