Новини

Закон за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници

В Държавен вестник, брой: 91, от дата 02.11.2018 г. е публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници.

Пълния текст на Закона можете да видите ТУК.