Новини

ЗИД на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси

В Държавен вестник брой: 17, от дата 26.2.2019 г. е публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

Можете да го намерите като кликнете ТУК