Новини

Постановление № 146 от 12 юни 2019 г. за приемане на Наредба за намаляване на националните емисии на определени атмосферни замърсители

В Държавен вестник брой: 46, от дата 11.6.2019 г. е публикувано Постановление № 146 от 12 юни 2019 г. за приемане на Наредба за намаляване на националните емисии на определени атмосферни замърсители

Наредбата в Държавен вестник можете да видите ТУК