Новини

ВъздухЗаконодателствоКлиматКонтролОтпадъциПревантивна дейност

ЗИД на Закона за чистотата на атмосферния въздух (както и на Закона за опазване на околната среда и Закона за управление на отпадъците)

В Държавен вестник брой: 81 от дата 15.10.2019 г. е публикуван Законът за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ). С изменението на ЗЧАВ се прави изменение и в Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Закона за управление на отпадъците (ЗУО)

Закона в Държавен вестник можете да видите ТУК