Новини

АктуалноЛюбопитноОтпадъци

Пътят на отпадъците от стъкло стъпка по стъпка

Инсталация за сортиране на отпадъци от стъкло на една от опганизациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки в България е почти напълно автоматизирана, като целият процес се управлява само от шест души на смяна.

Основно се обработват отпадъци от стъклени бутилки и буркани, като целта е да се получи краен продукт с много добри показатели по отношение на чистота, размер и цвят. Чистотата се определя спрямо съдържанието на примеси – всичко, което е различно от стъкло. Тези параметри са от изключителна важност за приемането на обработеното стъкло в стъкларските заводи и съответно за влагането му в производството на нови бутилки и буркани.

Безцветното стъкло или така наречената трошка е с чистота по цвят по-голяма от 98% и съдържание на примеси (керамика, камъчета и порцелан) по-малко от 25 грама за тон.

Зеленото или кафявото стъкло е с чистота по цвят по-голяма от 90%.

Инсталацията е разделена на две зони – приемна и основна. В приемната зона се разтоварват постъпилите на площадката стъклени отпадъци. В основната зона е разположено оборудването за обработката на отпадъците от стъкло – различни машини за очистване и сортиране. Характерно за избраната тук технология е сухото третиране на материалите, без да се ползва измиване.

Ето и как става това:

Измерените вече камиони изсипват стъклените отпадъци в приемна зона.

Оттам отпадъците се зареждат в приемен бункер и по транспортьор попадат в първа кабина. Тук работник ръчно отделя едри отпадъци различни от стъкло като дърво, керамика, пластмаса и други. Металните примеси се изваждат чрез магнити.

След първата кабина, стъклото преминава към сито, което разделя потока според размера на парчетата – основен (стъклени парчета с размер под 50 мм) и вторичен (с размер повече от 50 мм.). Вторичният поток (фракция) представлява цели или не напълно разтрошени бутилки. Те се подават към мелница за раздробяване.
Основният поток попада в машина за отстраняване на етикети и почистване. На принципа на сухото триене се извършва повърхностното очистване на стъклените парчета. След това стъклото продължава към органичен сепаратор, където се отделят органични и леки примеси. Леките материали (примесите) се отделят от другите чрез въздушна струя.

След това оптичен сепаратор чрез отстрелване разделя материала на три отделни потока: замърсители (керамика, камъчета, порцелан), прозрачно стъкло и смесено по цвят стъкло. Чрез втори оптичен сепаратор прозрачното стъкло се очиства още веднъж от примеси, за да се получи краен продукт с висока чистота.
Потокът от смесени по цвят стъкла пък се обработва като първо се очиства от примеси и отделя определено по цвят стъкло – зелено или кафяво в зависимост от избраната програма.

Очистеното стъкло се събира в различни бункери според цвета му. Отделените от двата сепаратора примеси (замърсители) се подават към трети оптичен сепаратор. Тук се отделя само стъкло, ако е допуснато по погрешка, като по този начин се намаляват до минимум загубите.

Накрая очистената и сортирана по цвят стъклена трошка се транспортира до заводите за производство на стъклен амбалаж в страната, където се претопява и отново се превръща в бутилки и буркани.

Стъклото е материал, който може да се рециклира 100%, безброй пъти, без да губи своите качества.

В следващите материали ще ви разкажем как се рециклира хартията и различните видове пластмаси.

Източник: www.dnevnik.bg