Новини

ЗаконодателствоОтпадъци

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците – внесен от БСП в Народно събрание на 19.02.2020

С направените предложениея за промени в ЗУО се цели въвеждане на банкови гаранции за всички лица, извършващи дейности с отпадъци, независимо от вида на отпадъците, а също и за дейностите като търговеци и/или брокер на отпадъци. Предлага се въвеждане на 24-часово видеонаблюдение на всички площадки за дейносит с отпадъци. Премахва се облагането върху доходите на физическите лица с окончателен данък, удържан при източника, върху доходите от продажба или замяна на отпадъци.

Текстът на законопроекта можете да видите на сайта на НС или като кликнете ТУК.