Новини

ЛюбопитноОтпадъци

Министър Димитров: Сега е моментът за законодателни промени за по-добър контрол на отпадъците

Министърът на околната среда и водите Емил Димитров представи политиката на МОСВ в сектор „Управление на отпадъците“ на заседание в широк формат в Народното събрание. На заседанието присъстваха народните представители от Комисията по околната среда и водите, ръководството на МОСВ и Изпълнителната агенция по околна среда, представители на Националното сдружение на общините в Република България, АСЕКОБ, работодателски и браншови организации. Те обсъдиха актуалните мерки на МОСВ за засилване контрола върху управлението на отпадъците и предстоящите законодателни инициативи в тази посока.

„Сега е моментът да променим законодателството по такъв начин, че да може да решим голяма част от проблемите, натрупани през годините в областта на управлението на отпадъците“, подчерта министър Димитров. Той изрази одобрение за направените от депутатите законодателни предложения и пое ангажимент за експертно участие на МОСВ при обсъждането им.

Министър Димитров напомни, че вече е овладяна ескалацията на напрежение по отношение на изгарянето на RDF модифицирани горива. Това е постигнато и чрез подобряване на диалога с рециклиращата и оползотворяваща индустрия и изработване на строги правила за подобряване на контрола върху вноса и оползотворяването на отпадъците.  “Вече всяка седмица редовно идват справки от Агенция “Митници” и Гранична полиция. В момента се изгражда връзка с двата терминала на пристанищата във Варна и Бургас“, съобщи министърът.  В МОСВ  функционира централизирано оперативно звено, което координира дейността на контролните органи по вноса и оползотворяването на отпадъци. „Предвижда се да се пристъпи към мерки за засилен контрол на площадките за съхранение на отпадъци, които са близо 5000 в цялата страната“, каза министър Димитров.

Министърът съобщи, че скоро ще бъде публикувана промяната в Наредба №7, която предвижда плавно увеличение на размера на отчисленията, които общините плащат при депониране на отпадъци. То ще е на три стъпки до достигане на максималния размер от 95 лв. на тон през 2022 г.

Председателят на Комисията по околна среда и водите Ивелина Василева заяви от името на колегите си подкрепа за положените от министър Димитров усилия в посока въвеждане на мерките за по-ефективен контрол и за недопускане на нарушения. „Защото управлението на отпадъците засяга живота и здравето на всеки един, има отношение и към въвеждането на принципа за кръгова икономика и създаването на предпоставки за икономически растеж“, посочи Василева.

Зам.-министър Красимир Живков направи интерактивна презентация на цялостната политика на МОСВ в сектор „Управление на отпадъците“ с цифри и данни. Тя може да бъде видяна ТУК.

Източник: МОСВ