Новини

ВодиЗаконодателство

Постановление № 19 от 13.02.2020 г. за ИД на Наредбата за опазване на околната среда в морските води, приета с Постановление № 273 на Министерския съвет от 2010 г.

В Държавен вестник брой:14 от дата 18.2.2020 г. е публикувано Постановление № 19 от 13 февруари 2020 г. за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на околната среда в морските води, приета с Постановление № 273 на Министерския съвет от 2010 г.

Наредбата в Държавен вестник можете да видите ТУК