Новини

АктуалноЗаконодателствоОтпадъци

НИД на Наредба № 1 от 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри

В Държавен вестник брой: 30 от дата 31.3.2020 г. е публикувана Наредба за изменение и допълнение (НИД) на Наредба № 1 от 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

 

Наредбата в Държавен вестник можете да видите ТУК