Новини

АктуалноЗаконодателствоПрирода

НИД на Наредба № 5 от 2018 г. за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение…

В Държавен вестник брой: 33 от дата 7.4.2020 г. е публикувана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2018 г. за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, както и за последващ официален надзор върху контролиращите лица

Наредбата в Държавен вестник можете да видите ТУК