Новини

Постановление № 69 от 13 април 2020 г. за изменение и допълнение на Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства

В Държавен вестник брой: 37 от дата 21.4.2020 г. е публикувано Постановление № 69 от 13 април 2020 г. за изменение и допълнение на Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства, приета с Постановление № 11 на Министерския съвет от 2013 г.

Наредбата в Държавен вестник можете да видите ТУК