Новини

АктуалноЛюбопитноПрирода

Становище относно “Прилепите и COVID-19”

В България и по света всички усилия са насочени към предотвратяване на по-нататъшното разпространяване на коронавируса COVID-19. В Интернет и медийното пространство се поставя светлина върху прилепите по начин, който може да доведе до пагубно въздействие върху техните популации. Представяме следните факти,  известни до този момент, за връзката между прилепите и COVID-19:

Прилепите не разпространяват COVID-19

Няма доказан случай, нито познат на науката механизъм на предаване на COVID-19 от прилеп на човек.

COVID-19 се предава само от човек на човек

Всеки един от заразените хора в света е заразен от друг човек. Друг механизъм на разпространение не е доказан и не е наблюдаван.

Прилепите не са носители на вируса SARS-CoV2, предизвикващ COVID-19

В прилепите в Китай e установен коронавирусът CoV RaTG13, който е сходен с COVID-19, но не може да бъде пренесен на хора, поради което се предполага, че има други междинни гостоприемници, които са заразили хората.

Прилепите в България също не са носители на вируса SARS-CoV2, предизвикващ COVID-19

Прилепите в България не са носители нито на COVID-19, нито конкретно на CoV RaTG13 или на друг коронавирус, който може да бъде пренесен на хора.

Прилепите са като пчелите

Ползите от прилепите за екосистемите и хората са изключително много. Те участват по подобие на пчелите у нас в опрашването на редица растения в тропиците и субтропиците, както и в разпространението на семена. Прилепите у нас са естествени инсектициди, регулират числеността на насекомите и спестяват милиони разходи на селското стопанство.

Призоваваме за разбиране и отговорно отношение спрямо прилепите.

Убиването на прилепи няма да доведе до спиране на разпространението на COVID-19, а точно обратното – може да доведе до дисбаланс в природните екосистеми и увеличаване на цените на селскотопанската продукция поради увеличаване на използването на инсектициди.

Източник: SNF