Новини

АктуалноЗаконодателствоОтпадъци

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците

В Държавен вестник брой: 86 от дата 6.10.2020 г. е публикувана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците

Наредбата в Държавен вестник можете да видите ТУК