Новини

АктуалноЗаконодателствоОтпадъци

Задание за определяне на обхвата и съдържанието на доклад за екологична оценка (ЕО) на Национален план за управление на отпадъците за периода 2021-2028 г.

В изпълнение на чл. 19а от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми представяме за обществени консултации Задание за определяне на обхвата и съдържанието на доклад за екологична оценка (ЕО) на Национален план за управление на отпадъците за периода 2021-2028 г.

Писмени становища по документа могат да бъдат изпращани в срок до 9 декември 2020г. 

Повече информация и плана можете да намерите в сайта на МОСВ или като кликнете ТУК.