Новини

ЗаконодателствоКонтролПревантивна дейностТехнологии

Проект на ЗИД на Закона за генетично модифицираните организми

Законът за генетично модифицираните организми е основния нормативен акт, с който се урежда реда за работа с ГМО в контролирани условия, тяхното освобождаване в околната среда и пускането им на пазара, преноса, вноса, износа и транзита на тези организми, както и контрола върху горните дейности.

Законът не е претърпял съществени изменения от 2011 г. насам. Това налага той да бъде приведен в съответствие с настъпилите промени на законодателството на Европейския съюз. С предложения за разглеждане проект в българското законодателство се въвеждат част разпоредбите на Директива (ЕС) 2018/350 на Комисията за изменение на Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на оценката на риска за околната среда от ГМО.

Повече информация на сайта на МОСВ или като кликнете ТУК.