Новини

ЗаконодателствоОтпадъциПревантивна дейност

Проект на Национален план за управление на отпадъците 2021-2028

На основание чл. 51, ал. 2 от ЗУО МОСВ провежда консултации по проект на
НПУО 2021-2028.
Срокът за становища и предложения е до 15.03.2021 г.

Повече информация можете да намерите на интернет страницата на МОСВ или ТУК.