Новини

АктуалноВъздухЗаконодателство

Закон за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух

В Държавен вестник брой: 18 от дата 2.3.2021 г. е публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух.

Постановлението в Държавен вестник можете да видите ТУК