Новини

АктуалноОтпадъциСъбития

Онлайн обучение на тема: „Управление и отчетност на отпадъците от лечебните и здравните заведения в Национална информационна система „Отпадъци“ (НИСО)“ – 02.04.2021 г.

Национален Екологичен Институт организира провеждане на обучение за разясняване на актуалните изисквания към дейностите по образуване, събиране, съхраняване и третиране на болнични и медицински отпадъци, както и към воденето на отчетност за тези дейности. По време на обучението участниците ще бъдат запознати с нормативните изисквания и произтичащите от тях задължения, свързани с воденето на отчетността и предоставянето на информация за дейностите по управление на отпадъците, както и ще получат практически насоки за конкретното прилагане на законодателните актове в тяхната ежедневна работа. Също така ще бъдат засегнати и задълженията, свързани с управлението на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения. Дата на провеждане: 02.04.2021 г. Времетраене: от 10:00 до 17:00 часа. Обучението ще бъде проведено онлайн чрез приложението ZOOM. Целта на обучението е участниците да бъдат запознати в детайли с нормативните изисквания относно воденето на отчетност, подаване на годишни отчети съгласно законовата уредба, както и изискванията при управлението на отпадъци от лечебните и здравни заведения. Обучението е обвързано с прилагането на следните нормативни актове:
 • Закон за управление на отпадъците и подзаконовите му нормативни актове, в т.ч.:
 • Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.
 • Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците и др.
 • Наредба № 1 от 09.02.2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения.
Обучението включва теоретична лекция, подкрепена с примери и дискусия, по време на която участниците могат да задават въпроси в писмен вид в чата на приложението ZOOM или чрез микрофона на устройството от което проследяват обучението. Подходящо е за:
 • Управителите и главните медицински сестри на лечебните и здравните заведения (лечебните заведения по чл. 8, 9 и 10 от Закона за лечебните заведения, както и здравните заведения по чл. 21 от Закона за здравето);
 • Лицата, пряко ангажирани в процесите на събиране, съхраняване, транспортиране, третиране и отчитане на отпадъците от лечебните и здравните заведения;
 • Длъжностни лица по чл. 8, ал. 2, т. 5 и т. 8 от Закона за управление на отпадъците;
 • Длъжности лица по чл. 7, т. 1, т. 2 и т. 3 от Наредба № 1 от 09.02.2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения.
Лектори:
 • Веселин ПанайотовКонсултант по околна среда
 • инж. Станислав НиколовКонсултант по околна среда
 • инж. Христомир НиколовКонсултант по околна среда.
Програма за обучението: „Управление и отчетност на отпадъците от лечебните и здравните заведения в Национална информационна система „Отпадъци“ (НИСО)“ Таксата за участие е 225 лева с ДДС. Таксата важи за един участник за една дата. Плащането се извършва по банков път, след получаване по електронна поща на проформа/фактура, по посочената в документа банкова сметка. В сумата са включени:  удостоверение за преминатото обучение, презентация, както и допълнителни образци, инструкции, указания и ръководства, които ще бъдат изпратени по електронна поща на участниците. Регистрация можете да направите чрез формата тук: РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА За информация: 02 417 28 59 | info@nei.bg Ако желаете да се абонирате за получаване на известия и покани за организирани от нас обучения, можете да го направите като впишете Вашата електронна поща в предназначеното за това поле, което ще видите, след като кликнете на текста АБОНИРАНЕ.