Новини

Постановление № 69 от 2 март 2021 г. за изменение и допълнение на Наредбата за освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и пускането им на пазара, приета с Постановление № 212 на Министерския съвет от 2005 година

В Държавен вестник брой: 20 от дата 9.3.2021 г. е публикувано Постановление № 69 от 2 март 2021 г. за изменение и допълнение на Наредбата за освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и пускането им на пазара, приета с Постановление № 212 на Министерския съвет от 2005 година.

Постановлението в Държавен вестник можете да видите ТУК