Новини

Министър Личев осигури изпълнение на задължения по Рамковата директива за водите

Министърът на околната среда и водите инж. Асен Личев одобри Програми за мониторинг на повърхностни и подземни води за периода 2021 – 2022 г., които са част от плановете за управление на речните басейни, приети с решения на МС. Изпълнението на програмите е трябвало да бъде финансово обезпечено в края на миналата година, но това не е било направено.

Неизпълнението на мониторинга е нарушение на минималните задължителни изисквания на Рамковата директива за водите и би било основание за налагане на наказателна процедура за България. Тъй като бюджетът на МОСВ е в критично състояние се наложи министърът да осигури целево финансиране с оглед на  пълното изпълнение на програмите.

Повече информация можете да видите ТУК

Източник: МОСВ