Новини

АктуалноОтпадъциСъбитияТехнологии

ИАОС организира обучения на външни потребители за работа с Национална информационна система за отпадъци (НИСО)

Изпълнителна агенция по околна среда организира обучения на външни потребители за работа с НИСО

Дати на провеждане: 28.06.2021 г., 30.06.2021 г., 02.07.2021 г., 06.07.2021 г. и 08.07.2021 г.

Времетраене: от 09:30 до 12:30 часа с една почивка от 10:45 до 11:00 ч.

28.06.2021 – РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА

Тема 1 – Образуване на отпадъци (за фирми генератори на отпадъци – земеделски производители, производствени предприятия и др.)

 • Регистрация в НИСО (на потребители и на задължени лица)
 • Утвърждаване на работни листа
 • Водене на отчетност и предоставяне на информация (Отчетни книги и Годишни отчети за образуване на отпадъци)

30.06.2021 – РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА

Тема 2 – Образуване на отпадъци (за фирми генератори на отпадъци – доктори, зъболекари и др.)

 • Регистрация в НИСО (на потребители и на задължени лица)
 • Утвърждаване на  работни листа
 • Водене на отчетност и предоставяне на информация (Отчетни книги и Годишни отчети за образуване на отпадъци)

02.07.2021 – РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА

Тема 3 – Транспортиране на отпадъци (за фирми извършващи само транспорт на отпадъци)

 • Регистрация в НИСО (на потребители и на задължени лица)
 • Подаване на заявления за издаване на разрешения за транспорт на отпадъци
 • Водене на отчетност и предоставяне на информация (Отчетни книги и Годишни отчети за транспортиране на отпадъци)

06.07.2021 – РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА

Тема 4 – Третиране на отпадъци (за фирми извършващи рециклиране и оползотворяване на отпадъци)

 • Регистрация в НИСО (на потребители и на задължени лица)
 • Подаване на заявления за издаване на документи по чл.35; утвърждаване на работни листа
 • Водене на отчетност и предоставяне на информация (Отчетни книги и Годишни отчети за третиране на отпадъци)

08.07.2021 – РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА

Тема 5 – Депониране на отпадъци (за фирми оператори на депа)

 • Регистрация в НИСО (на потребители; на задължени лица)
 • Подаване на заявления за издаване на документи по чл.35; утвърждаване на работни листа
 • Водене на отчетност и предоставяне на информация (Отчетни книги и Годишни отчети за депониране на отпадъци)

До обучение по всяка тема ще бъдат допускани първите 50 регистрирали се участници.

С цел осигуряване на възможност за участие в обучението на повече задължени лица по ЗУО (ФЛ и ЮЛ), няма да се приема регистрация на повече от един потребител от фирма.

Обучението ще бъде проведено онлайн чрез приложението BigBlueButton.

Преди всяко обучение участниците ще получат линк за достъп на посочен при регистрацията и-мейл адрес.

За допълнителна информация, кликнете ТУК.

Източник: ИАОС