Новини

Европейската агенция по околна среда публикува на страницата си индикатор за качеството на въздуха в градовете в Европа

Градовете се подреждат от най-чистия град до най-замърсения въз основа на средногодишните нива на фини прахови частици (ФПЧ2,5) през последните две календарни години. В индикатора се представят нива на ФПЧ2,5 в над 300 града от страните членки на ЕАОС. Данните са от измервания, направени от над 400 мониторингови станции.

Методологията за изчисление включва осредняването на данни за концентрацията на фини прахови частици, докладвани на ЕAОС от държавите-членки, съгласно Директивите за качеството на атмосферния въздух на Европейския съюз.

За изготвянето на индикатора са използвани данни от градски и крайградски фонови станции за мониторинг на качеството на въздуха, които се намират в границите на градовете, както са определени от Urban audit (Статистика на европейските градове), и за които държавите докладват данни на ЕАОС.

Повече информация можете да получите ТУК.

Източник: ЕАОС