Новини

Одобрена е позицията на България за неформална среща на министрите на ЕС по околна среда

В дневния ред на заседанието е предвидено министрите да обменят първоначални мнения по законодателния пакет „Адаптиране към 55%“. Той представя вижданията на Европейската комисия за постигането на повишената климатична цел за намаление на емисиите парникови газове на EС с „най-малко 55%“ до 2030 г., като се залага пътя към климатична неутралност до 2050 г. и се отчита нуждата от принос от всички сектори.

В рамките на срещата ще бъдат обсъдени напредъкът в подготовката и очакванията към две предстоящи срещи на международно ниво в областта на климата и биологичното разнообразие – 26-та Конференция на страните по РКООНИК (1-12 ноември 2021 г., Глазгоу) и 15-та Конференцията на страните по Конвенцията за биологично разнообразие (11 – 24 октомври 2021 г., Кунмин).

Повече информация можете да намерите ТУК

Източник: МОСВ