Новини

ЗаконодателствоОтпадъци

Министерски съвет прие решение за ограничаване вноса на отпадъци с код 19 12 12

С приетото на 8 септември 2021 г. решение на Министерския съвет за ограничаване вноса на отпадъци с код 19 12 12, министър Асен Личев доведе до успех декларираното пред народните представители намерение на правителството да осигури капацитета на страната ни за изгаряне с оползотворяване на енергията на отпадъци с произход от бита, преминали през операция по механично третиране, генерирани в България, които не могат да се рециклират и същевременно следва максимално да се ограничи тяхното депониране, като се ограничи максимално въвеждането/вносът на такива отпадъци.

Въвеждането/вносът ще се разрешава по изключение само в случаите, в които количествата генерирани в страната отпадъци не са достатъчни за капацитета на инсталациите с издадени комплексни разрешителни за изгаряне на отпадъци с оползотворяване на енергията. За въвеждането ще се осигурява адекватна периодична информация и ще се изготвят доклади.

В рамките на парламентарен контрол на 27 август министър Личев потвърди, че отпадъците, предназначени за изгаряне с цел оползотворяване на енергия, са главно RDF модифицирани горива с код 191210 и смесени отпадъци с код 191212, които по класификацията се водят неопасни отпадъци. За периода 2015 – 2019 г. в България са получени от внос 375 269 тона RDF модифицирани горива и 11 434 тона смесени отпадъци. От тях 19 775 тона са предназначени за изгаряне с оползотворяване от ТЕЦ-овете, останалите – от циментовите заводи.  „Докато аз съм служебен министър, незаконен внос на отпадъци няма, не съм подписвал нотификация за внос на смесени отпадъци с код 19 12 12“, посочи пред народните представители министър Асен Личев.

Министърът припомня, че правителството прие Националния план за управление на отпадъците със срок на действие до 2028 г., благодарение на което се създадоха юридически основания да се предприемат мерки с решение на МС срещу вноса на смесения отпадък, който по-скоро трябва да се депонира, отколкото да се изгаря, защото вредните емисии от него са неконтролни и недопустими за територията на страната.

Източник: МОСВ