Новини

ЗаконодателствоОтпадъци

СПРАВКА за отразяване на получени становища от обществен достъп достъп по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1, осъществен от 12.07.2021 г. до 12.08.2021 г.

На сайта на МОСВ е публикувана справка за отразяване на получени становища от обществен достъп достъп по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичните регистри, във връзка с Проекта за изменение и допълнение на същата.

Справката можете да намерите на сайта на МОСВ или като кликнете ТУК.