Новини

АСУОС участва със свое предложение за реализиране на проект в програмата СОФИЯ ИЗБИРА ЗЕЛЕНОТО

АСУОС участва в СОФИЯ ИЗБИРА ЗЕЛЕНОТО със своето предложение за реализиране на проект „Въвеждане на градско земеделие в системата на училищното образование“.

Можете да гласувате за проекта на АСУОС, който е поставен под № 5 на следния линк: https://vote.sofia.bg/

5. Въвеждане на градско земеделие в системата на училищното образование

Описание на проекта

Подадена документация

Предложение на: Асоциацията на специалистите по управление на околната среда

Бюджет: 111 500 лв.

СОФИЯ ИЗБИРА е Програма на Столична община за реализация на проекти за подобряване на градската среда, предложени от гражданите и избрани от тях с гласуване.

Целта на СОФИЯ ИЗБИРА е да насърчи прякото участие на гражданите, неправителствени и професионални организации в предлагането на проекти и разпределението на бюджета на общината.

Тази година София беше класирана на финала в конкурса „Зелена столица на Европа“ и желанието е да дадем повече гласност и приоритет на темата за устойчивото развитие на града и справянето с климатичните промени.

Затова темата на Програмата за 2022 г. е ЗЕЛЕНОТО: трансформация на градските пространства, така че те да подобрят състоянието на околната среда, да насърчат устойчивото придвижване, да осигурят по-добър достъп на гражданите до места за отдих и рекреационни дейности, както и да подпомогнат запазване на биоразнообразието в града и да предложат мерки за справяне с климатичните промени. 

Проектът или проектите, които получат най-много гласове от вота на гражданите, в рамките на бюджета от 1 млн. лв., ще бъдат включени в капиталовата програма на София за 2022 г. Ако на първо място е идеята с бюджет от 1 млн. лв., ще бъде реализирана само тя, ако сборът от бюджетите на първите 3 проекта е до 1 млн. лв., ще бъдат реализирани и трите.