Новини

ОтпадъциСъбития

Консултации за работа с Национална информационна система „Отпадъци“ (НИСО)

Национален Екологичен Институт организира провеждане на инвидиуални консултации за разясняване воденето на отчетност и работа с Национална информационна система „Отпадъци“ (НИСО). Услугата предлага възможност за получаване на персонални насоки за работа с Национална информационна система „Отпадъци“ (НИСО), в рамките на ограничено време, според конкретните нужди на клиента. Времето за консултация може да бъде използвано за въпроси, свръзани с водене на отчетност, подаване на годишни отчети, заявления, създаване на профили, регистрация и т.н. Таксата за консултация се определя след уточняване на естеството на задачата и времето необходимо за извършването ѝ. Начин на провеждане: чрез софтуер за отдалечен достъп до компютър в интернет (Teamviewer, Anydesk, Ultraviewer или друг). Консултациите са подходящи за:
  • лица, извършващи дейности с отпадъци, като например: лица, извършващи транспортиране на отпадъци; оператори на площадки за съхраняване на отпадъци; оператори на съоръжения за третиране на отпадъци; лица, извършващи оползотворяване в обратни насипи на отпадъци; лица, които обезвреждат отпадъци и т.н.
  • лица, отговорни за управлението на отпадъците, в т.ч. образуване, събиране, съхраняване, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на производствени, опасни и строителни отпадъци на територията на производствени предприятия, на площадки за извършване на дейности с отпадъци, на депа за отпадъци и др.;
Регистрация за консултация можете да направите чрез посочените по-долу данни за контакт или чрез формата тук: РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА Забележка: посочените в регистрационната форма от Вас дата и час за провеждане на консултация не са окончателни, като същите може да бъдат променени според заетостта на консултантите ни. След преглед на графика ни, ще се свържем с Вас, за да потвърдим или да определим и насрочим друга удобна дата и час. За контакти: 02 417 28 59 | info@nei.bg Ако желаете да се абонирате за получаване на известия и покани за организирани от нас обучения, можете да го направите като впишете Вашата електронна поща в предназначеното за това поле, което ще видите, след като кликнете на текста АБОНИРАНЕ.