Новини

Предстоящи обучения за месец Април

АСУОС е партньор в организирани от Национален Екологичен Институт, различни обучения и семинари. Ето програма за месец Април:

– 04.04.2023 г. –   „Предотвратяване на риска от големи аварии с опасни вещества. Класификация на отпадъците в съответствие с Директива 2012/18/ЕО (Директива Севезо III)“

– 25.04.2023 г. –   „Кръговата икономика – възможност за българския бизнес“

– 27.04.2023 г. –  „Изисквания при съхранение, етикетиране и опаковане на химични вещества и смеси“

– 28.04.2023 г. –  „Управление на производствени, опасни и строителни отпадъци“

Може да разгледате и другите обучения на Национален Екологичен институт тук – www.nei.bg