Новини

ЕК подкрепя инициатива за по-малко химически пестициди в селското стопанство

В началото на пролетния сезон да обърнем поглед към нещо толкове дребно и крехко, а така важно за нас хората и цялата планета – пчелата.
„Да спасим пчелите и земеделските стопани! Щадящо пчелите селско стопанство за здравословна околна среда“ е чудесна инициатива, която Европейската Комисия приветства като поема различни ангажименти, не само законодателни в посока намаляване на химическите пестиците в селското стопанство на ЕС.
„Успехът на гражданската инициатива е ясен сигнал за широката обществена подкрепа за действия в полза на опрашителите, биологичното разнообразие и устойчивото земеделие. В този контекст Комисията призовава Европейския парламент и Съвета да се споразумеят бързо и целеустремено по вече представените законодателни предложения, които ще спомогнат за защитата и възстановяването на европейските опрашители и за превръщането на исканията на гражданското общество в законодателни актове.“ се казва в прессъобщение на Комисията.