Новини

15 май – Световен ден на климата

Днес е световения ден за борба с климатичните промени. Обявен е от страните членки на Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата, подписана на 5 юни 1992 г. в Рио де Жанейро, Бразилия. В България този документът е ратифициран през март 1995 г.

В този ден общественото внимание се насочва към усилията за справяне с настъпващи промени и стъпките за намаляване на въздействието на човешката дейност върху природата и планетата като цяло. Всяка година еколози, политици и общественици от цял свят координират действията си за намаляване тенденцията към глобално затопляне.

Изменението на климата е една от най-големите заплахи за планетата. Използването на твърдо гориво, химия в селското стопанство, изсичането на горите и много други човешки дейности, увеличават количеството на парниковите газове във въздуха. Това повишава температурата на Земята, което пък води до стопяване на полярните ледове, покачване равнището на световния океан, както и до изчезването на стотици хиляди биологични видове, регулиращи качеството на околната среда, от което зависи нашето физическо функциониране като организми.

ЕС работи усилено в посока овладяване на тези проблеми, като една от основните цели е до 2030 г., държавите членки да намалят емисиите на парникови газове с най-малко 55 %.

Тук може до видите повече за работата на ЕС.
Снимка: pixabay