Новини

Европейският регламент за опаковките и отпадъците от опаковки на финален етап

За 20 ноември е предвидено финалното гласуване в Европарламента на регламента за опаковките и отпадъците от опаковки (PPWR). Основното предложение на регламента за въвеждане на многократна употреба на опаковките на големи електроуреди, обаче, все още трябва да премине проверката на реалността, за да се прецени дали то ще е по-устойчиво решение в полза на околната среда, или не. 

Европейската комисия представи своето Предложение за опаковките и отпадъците от опаковки през ноември 2022 г., целящо да намали ненужните опаковки и да насърчи повторната употреба и рециклирането. Съгласно проектозакона, 10% от всички стоки, доставяни в рамките на ЕС, ще трябва да се транспортират в опаковки за многократна употреба до 2030 г., като целите за големите домакински уреди са 90%.

Моделите за повторна употреба на  опаковките са маркирани като решение за минимизиране на отпадъците. Тяхното въвеждане би представлявало системна промяна за производителите, търговците на дребно и потребителите, изискващо разработването на нова обратна логистика, продуктов дизайн, инвестиции в нови производствени процеси или дори цели производствени линии. Това е от изключително значение, за да се разбере цената и въздействието на една такава мащабна промяна върху околната среда.

От бранша сподлят няколко точки, които е добре да се имат предвид:

  1. Устойчивостта на опаковките за многократна употреба трябва да бъде тествана в сценарии от реалния живот, за да се оценят разходите и ползите.
  2. Опаковките за многократна употреба изискват стандартизиран избор на кутии и кашони, което в най-добрия случай би увеличило свръхопаковането.
  3. Няма разлика между транспортна и търговска опаковка.
  4. Опаковката е съществена част от дизайна на продукта.
  5. Опаковките се тестват, за да се възпроизведат механичните и климатичните условия, на които продуктите могат да бъдат подложени по време на транспорта. 
  6. Опаковките за многократна употреба биха довели до повишаване на въглеродните емисии с 10 до 40%.
  7. Опаковките за многократна употреба биха довели до увеличено използване на ресурси.
  8. Не всички части в опаковките могат да се използват повторно.


Източник: БСК. 
Снимка: pixabay