Новини

Промяна в Закона за данъците върху доходите на физически лица

В Държавен вестник от днес (брой: 106, 22.12.2023 г.), е публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, с който се прави промяна и на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), както следва:

1. Освобождаване от облагане на доходите на физическите лица от продажба на всякакви отпадъци (10-те %) – относно движимо имущество, предадено на лица, които имат право да извършват събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци в съответствие със Закона за управление на отпадъците.

2. Увеличаване прага за касови плащания при сделки с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) – в Закона за управление на отпадъците се увеличава прагът на касовите разплащания на сделките с ОЧЦМ от 100 лева на 1200 лева на година на физическо лице.

Законът влиза в сила от 01 януари 2024 г.

Вижте повече от Държавен вестник.