Новини

Промяна в Наредбата за превоз на опасни товари

От днес 12.12.2023г., в Държавен вестник е публикувана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари.

Подробно за конкретните промени може да се информирате от ДВ брой 103 то 12.12.2023 г.