Новини

clean water

По-безопасна питейна вода след новите мерки на ЕС

ЕС прие нови минимални хигиенни стандарти за материали и продукти, които влизат в контакт с питейна вода. Те ще се прилагат от 31 декември 2026 г. за материали и продукти, използвани в нови инсталации или при реконструкция или ремонт на по-стари инсталации. Тези стандарти ще предотвратят развитието на микроорганизми и ще намалят риска от проникване на вредни вещества в питейната вода.

Новите стандарти ще се прилагат за материали и продукти, предназначени за използване в нови инсталации за добив, пречистване, съхранение или разпределение на вода, или за ремонтни дейности, като например захранващи тръби, клапани, помпи, водомери, фитинги и кранове. Това ще направи водата по-безопасна за пиене и ще намали административната тежест за дружествата, които произвеждат съответните материали и продукти, както и за националните органи.

Досега хармонизацията в ЕС беше слаба и производителите бяха принудени да търсят различни одобрения във всяка държава-членка, в която искаха да продават продуктите си. Новите правила също така ще опростят работата по одобряването, която досега се извършваше от всеки национален орган.

Чети повече на сайта на ЕС.
Снимка: Pixabay