Новини

Ново обучение от НЕИ

НАЦИОНАЛЕН ЕКОЛОГИЧЕН ИНСТИТУТ организира на 19.04.2024 г. ново специализирано обучение на тема: „Изисквания и задължения по Механизъм за корекция на въглеродните емисии по границите (МКВЕГ)“.

Всички дружества, които внасят стоки от трети държави на митническата територия на Европейския съюз, попадащи в приложение I към Регламент (ЕС) 2023/956, участват в МКВЕГ/(The Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)). Вносът от държави, които участват в СТЕ на ЕС или са свързани с нея, е изключен от прилагането на МКВЕГ.

Някои от стоките, които попадат в обхвата на CBAM:

  • Алуминиеви конструкции и артикули;
  • Електрическа енергия;
  • Цимент и циментови продукти;
  • Каолин и каолинови глини;
  • Торове;
  • Стоки от желязо и стомана;
  • Водород.

До 30 април 2024 г. вносителите имат задължение да подадат доклад към МКВЕГ за периода 1 януари 2024 до 31 март 2024 г.

Целта на обучението е участниците да бъдат запознати с актуалните нормативни изисквания и произтичащите от тях задължения за подаване на тримесечните доклади към МКВЕГ.

Детайли

Дата: 19.04.2024 г.

Място: онлайн чрез ZOOM

Времетраене: 09:30 ч. – 13:30 ч.

Лектори: Милен Райков, Михаил Калъпчиев и Илина Балева

Цена: 180 лв. с ДДС

Регистрация за обучението може да направите на този линк – https://form.jotform.com/240843382290355

А повече за обучението вижте на сайта на НЕИ.