Новини

еко дизайн

ЕС прие регламента за екодизайн, който определя изисквания за устойчиви продукти

Съветът на ЕС прие регламента за екодизайн, който определя изисквания за устойчиви продукти. Регламентът заменя съществуващата директива за екодизайн и разширява нейния обхват, извън енергийните продукти, до всички видове стоки, пуснати на пазара на ЕС. Това е последната стъпка от процедурата за вземане на решение.

Регламентът на ЕС за екодизайн е набор от правила, насочени към подобряване на екологичните характеристики на продуктите, които се продават в Европейския съюз. Основната цел на тези правила е да се намали въздействието на продуктите върху околната среда през целия им жизнен цикъл, от производството до изхвърлянето им.

Основни аспекти на регламента за екодизайн

 1. Енергийна ефективност:
  • Един от ключовите елементи е намаляването на енергийното потребление на продуктите. Това включва изисквания за минимална енергийна ефективност за различни видове продукти като домакински уреди, осветление и отоплителни системи.
 2. Използване на материали:
  • Регламентът също така адресира и материалната ефективност, като насърчава използването на рециклирани и устойчиви материали в производството на продукти.
 3. Издръжливост и поправка:
  • Изискванията за екодизайн включват и мерки за увеличаване на живота на продуктите и тяхната леснота на поправка. Това помага да се намали количеството на отпадъците и да се удължи периодът на използване на продуктите.
 4. Информация за потребителите:
  • Продуктите трябва да бъдат придружени с ясна и достъпна информация относно тяхната енергийна консумация и екологични характеристики. Това помага на потребителите да правят информирани избори.
 5. Опаковки и транспорт:
  • Регламентът насърчава оптимизирането на опаковките и транспортните процеси с цел намаляване на емисиите и отпадъците.

Приложение на регламента

Регламентът за екодизайн обхваща широк спектър от продукти, включително:

 • Домакински уреди (като перални, хладилници и фурни);
 • Осветителни тела и електроника;
 • Отоплителни и охладителни системи;
 • Индустриално оборудване.

Регламентът за екодизайн е важен инструмент за постигане на устойчиво развитие и намаляване на екологичния отпечатък на продуктите в Европейския съюз.

Източник: Европейски съвет

Снимка: Canva