Новини

22 май е Международен ден на биологичното разнообразие

„Бъдете част от Плана“ – темата на Международния ден на биологичното разнообразие 2024 – е призив за действие към всички заинтересовани страни да спрат и обърнат внимание на биологично разнообразие, като подкрепят прилагането на Глобалната рамка за биологично разнообразие от Кунмин и Монреал, наричана още План за биологично разнообразие.

Планът за биологичното разнообразие предлага възможности за сътрудничество и партньорство между различни участници. Правителствата, коренните народи и местните общности, неправителствените организации, законодателите, предприятията и отделните лица се насърчават да покажат начините, по които подкрепят изпълнението на Плана за биологичното разнообразие.

Очаква се IDB 2024 да увеличи динамиката на видимост в навечерието на шестнадесетата среща на Конференцията на страните по Конвенцията за биологичното разнообразие (COP 16), която ще се проведе в Колумбия от 21 октомври до 1 ноември 2024 г.

Защо биоразнообразието е важно?

Биоразнообразието играе жизненоважна роля в много аспекти на нашия живот. Значението му се състои в многобройните ползи, които хората извличат от него, включително основни нужди като храна, гориво, подслон и лекарства. Освен това екосистемите предлагат важни функции като опрашване, разпространение на семена, регулиране на климата, пречистване на водата, кръговрат на хранителните вещества и борба с вредителите. Освен това биоразнообразието има стойност, която надхвърля известните ползи, като потенциално предлага нови лекарства и други ползи, които предстои да бъдат открити.

Повече по темата на страницата на ООН.