Новини

Домакинство на България на 61-ата сесия на Междуправителствения комитет по изменение на климата (IPCC)

От 26 юли до 2 август София ще посрещне над 500 делегати от 150 държави за пленарна сесия на най-влиятелната международна научна организация в областта на изменението на климата. МОСВ координира и сателитна програма с поредица от събития, за да привлече вниманието на обществеността и учени, общини, бизнеси към проблемите на климата в България и Черноморския регион.

“Това ще бъде най-голямото събитие, свързано с науката за климата, което някога се е провеждало в България, и е шанс за страната ни да демонстрира постиженията на българската наука в областта на климата. България разполага с уникални по разнообразието си природни дадености и климат. Това дава възможност на нашите учени непрекъснато да провеждат анализи и разработки, изводите и данните от които следва да имат своето място при взимането на решения за климата на международно ниво” – споделя министърът на околната среда и водите Петър Димитров.

IPCC е научният панел, отговорен за систематизирането, анализа и оповестяването на научна информация, свързана със състоянието на климата на планетата и необходимите мерки за адаптация към настъпващите промени. Регулярните доклади на панела служат за научна основа, на която държавите взимат решения за планирането и провеждането на климатични политики.

За да разшири максимално ефекта от домакинството на България на 61-ата сесия на IPCC, Министерството на околната среда и водите (МОСВ) в сътрудничество с Българската академия на науките, Столична община, Европейската комисия, редица местни и международни неправителствени организации и инициативи, свързани с климата и околната среда, организира комплекс от събития в цяла София, за да привлече вниманието на обществеността и ключови групи заинтересовани страни към проблемите на климата в България и Черноморския регион, включително значението на климата за развитието на градовете. 

Виж програмата на всички предстоящи събития.

Източник: МОСВ