Новини

5 юни – Световен ден на околната среда

Всяка година на 5 юни се отбелязва Световният ден на околната среда, който е най-мащабното събитие, посветено на опазване на природата.

Над 60 инициативи на МОСВ по този повод:

https://www.moew.government.bg/…/%D0%98%D0%BD%D0%B8%D1%86…

От отбелязването му, за първи път през 1972 г. до сега, хората са организирали хиляди събития – от почистване на квартала и противодействие срещу престъпленията над дивата природа, до залесяване и възстановяване на съществуващи гори.

Темата на Световния ден на околната среда за 2024 г. е възстановяването на земите, обезлесяването и устойчивостта на суша под мотото „Нашата земя. Нашето бъдеще. Ние сме #GenerationRestoration.“