Новини

Проект на Наредба за изменение на Наредба № Н-2 от 2 юли 2012 г. за реда за регистриране, подновяване на регистрацията и контрол по Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS)

На интернет страницата на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) е публикуван проект на Наредба за изменение на Наредба № Н-2 от 2 юли 2012 г. за реда за регистриране, подновяване на регистрацията и контрол по Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS).

Предложеният проект на Наредба за изменение на Наредба № Н-2 от 2 юли 2012 г. за реда за регистриране, подновяване на регистрацията и контрол по Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) е разработен във връзка с изпълнение на Решение на Министерския съвет № 704/05.10.2018 г. за приемане на мерки за трансформация на административното обслужване. Съгласно Приложение 2, т.3.93 от решението следва да се премахне изискването за поставяне на печат в образците на заявленията за заявяване на услуги.

Проектът на ПМС можете да видите на сайта на МОСВ или като кликнете ТУК.