ЗА СЪБИТИЕТО

ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ „ЗЕЛЕНА МИСИЯ“ 2023, има за цел да отвори дебата за горещи и наболели теми и въпроси от сферата на управлението на околната среда.

Мисията на форума е да даде трибуна за дискусия за намиране на работещи решения в подкрепа на бизнеса и държавната администрация по пътя към зелената и дигитална трансформация, подпомагане на устойчивото развитие, чрез въвеждане на кръгови модели за използване на ресурсите и внедряване на неутрални по отношение на климата методи и технологии за производство и потребление на продуктите от дейността им.

Събитието ще може да се проследи безплатно от всеки заинтересован по темите, както присъствено в зала „Launchee“, ЦУМ, гр. София, а също така и онлайн с достъп чрез ZOOM, след направена предварителна регистрация, като на посочения от вас мейл ще получите линк за достъп до събитието.

Програма

08:45 ч. – 9:15 ч. – Регистрация

9:15 ч. – 9:30 ч. – Откриване на дискусионна сесия

Антон Пейчев – Модератор на форума Експерт в областта на отпадъците и кръговата икономика

Веселин Панайотов – Председател на УС на АСУОС

09:30 ч. – 10:00 ч.Прилагане на кръгова икономика в текстилния сектор – какво означава на практика?

Сирма Желева – Мениджър устойчиво развитие в TexCycle и секретар на Българска Асоциация Кръгов Текстил (БАКТ)

10:00 ч. – 10:30 ч.„Замърсителят плаща“ – изпитание пред бизнеса, гражданите и общините

Инж. Петър Трайков – Експерт по екология и стопанско управление

10:30 ч. – 11:00 ч.ЕSG предизвикателства пред малкия и среден бизнес в България

Доц. д-р Марина Стефанова – Доцент в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Директор на магистърската програма „Отговорно и устойчиво управление“ и управител на ESG Lab и ESG Academy. Председател на Асоциацията на специалистите по устойчивост

11:00 ч. – 11:30 ч. – Кафе пауза.

11:30 ч. – 12:00 ч.Нов живот за дървесните отпадъци. Решението за България

Инж. Петър Дишков – Мениджър снабдяване с дървесина;
Даниел Данаилов – Специалист по оползотворяване на дървесина в „Кроношпан България“ ЕООД

12:00 ч. – 12:30 ч.Пластмасови продукти за еднократна употреба (ППЕУ) – изисквания и забрани

Мария Атанасова – Експерт по управление на отпадъци от опаковки в „Национален Екологичен Институт“ (НЕИ)

12:50 ч. – 13:00 ч. – Закриване на форума

Участници

Антон Пейчев

Модератор на форума 

Експерт в областта на отпадъците и кръговата икономика.

Сирма Желева

Мениджър устойчиво развитие в TexCycle и секретар на Българска Асоциация Кръгов Текстил (БАКТ)

инж. Петър Трайков

Експерт по екология и стопанско управление

доц. д-р Марина Стефанова

Доцент в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Директор на МП „Отговорно и устойчиво управление“ и управител на ESG Lab и ESG Academy. Председател на Асоциацията на специалистите по устойчивост;

Даниел Данаилов

Специалист по оползотворяване на дървесина в „Кроношпан България“ ЕООД

Инж. Петър Дишков

Мениджър снабдяване с дървесина в „Кроношпан България“ ЕООД

Мария Атанасова

Експерт по управление на отпадъци от опаковки в „Национален Екологичен Институт“ (НЕИ)

Партньори

Място

Събитието се провежда присъствено в ЦУМ, партер – зала Launchee и онлайн в ZOOM.
За желаещите да проследят Форума онлайн, след попълване на Регистрационната форма ще получат и линк за включване.

Мисия за бъдеще!

Контакти

За връзка с организаторите и повече информация за събитието

LinkedIn